111 Ερωτήσεις

Το workbook είναι ο χάρτης που θα σε υποστηρίξει στην εξερεύνηση του εαυτού σου.

Αυτές οι ερωτήσεις με βοήθησαν να αποκτήσω καλύτερη γνώση και αντίληψη του εαυτού μου, των ικανοτήτων μου καθώς και των εμποδίων που έβαζα ο ίδιος στην πρόοδο μου.

Οι απαντήσεις που θα δώσεις σε αυτές τις ερωτήσεις, θα αποτελέσουν μια πρώτη εκτίμηση για την βαθύτερη εξερεύνηση του εαυτού σου.

Εγώ τα κατάφερα…γιατί όχι κι εσύ;

9.70 4.70