Εποπτεία

Σύμφωνα με τον ICF (International Coaching Federation) η εποπτεία ορίζεται ως εξής:

Εποπτεία στο Coaching συμβαίνει όταν ένας Coach φέρνει κατά περιόδους τις εργασιακές του εμπειρίες στον Επόπτη του προκειμένου να εμπλακούν σε αναστοχαστικό διάλογο και συνεργατική μάθηση με σκοπό την ανάπτυξη και το όφελος του Coach και των πελατών του.
Η Εποπτεία διαφέρει από το Mentoring ως προς το εξής: Το Μentoring  εστιάζει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων κυρίως στο πλαίσιο της αρχικής ανάπτυξης. Η Εποπτεία προσφέρει μια πλουσιότερη και ευρύτερη ευκαιρία υποστήριξης και ανάπτυξης στον Coach.

Στην Εποπτεία, ο Coach προσκαλείται να εστιάσει περισσότερο σε αυτά που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.